Ana Sayfa | Linkler | İletişim       


ÖZGEÇMİŞ   |  HİZMETLERİMİZ   |   E-KİTAPLAR   |   GÜNCEL YAZILAR   |   GÜNCEL MEVZUAT
 
VERGİ TAKVİMİ  
 PRATİK BİLGİLER |  FAYDALI DOSYALAR   |   FAYDALI PROGRAMLAR   | LİNKLER   |   İLETİŞİM

     YAZILAR
Küçük Çaplı Limited Şirketler Anonim Şirkete Dönmek İçin Acele Etmeyiniz!

Tarih: 18/11/2013
 

Anonim şirketlerin limited şirkete göre birçok avantajı vardır ve bu konu daha önce tarafımca da dile getirilmiştir. Ancak, Yeni TTK’nın 397’nci maddesinde yapılan düzenleme ile anonim şirketlerin tamamına denetim zorunluluğu getirilmiştir. Bu denetim nasıl olacağı ve kimler tarafından yapılacağı henüz düzenlenmemiştir ve bir yönetmelikle düzenleme yapılacaktır. Ancak, anonim şirketlere getirilen bir bağımsız denetim olmamakla birlikte, kapsamlı bir denetim olması beklenebilir. Çünkü, denetçinin sorumluluğu bağımsız denetçi ile aynıdır ve denetimi yaptırmamanın sonuçları da bağımsız denetimi yaptırmamanın sonuçları ile aynıdır. Denetim yaptırmayan anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporları kanunen geçerli olmayacaktır.


Bu haliyle anonim şirketlere getirilen denetim bağımsız denetime yakın bir kapsamda olacaktır. Yönetmelik taslak aşamasındadır ve yakın zamanda çıkması beklenebilir. Dolayısıyla, küçük çaplı limited şirketler anonim şirkete dönmek istiyor iseler, kanaatimce çıkacak yönetmeliği beklemelidirler.

Denilebilir ki, limited şirketlerde ortakların sorumlulukları daha fazla ve limited şirket hisselerinin satışı vergiye tabi. Öncelikle düzgün çalışmak isteyen şirketler bakımından sorumluluk meselesi önem arz etmeyecektir. Limited şirketlerin hisseleri devredilmek istenecekse ve bu işlemden vergi doğması istenmiyorsa, her zaman limited şirket anonim şirkete dönüştürülebilir ve hisse devirleri ondan sonra gerçekleştirilebilir. Kaldı ki, yeni Gelir Vergisi Tasarısı ile hisse senetlerinin satışlarında vergileme tamamen değişecektir.

Mevcut durumda anonim şirketlere tanınan en önemli ayrıcalıklardan biri anonim şirketlerin yönetim kurulları tamamen ortaklar dışından oluşturulabilirken, limited şirketlerde ortaklardan en az biri mutlaka müdür olmak zorundadır. Yani anonim şirket ortakları kanuni temsilci olmayarak 6183 sayılı kanun kapsamında amme alacağından sorumlu tutulmama imkanına sahipken, limited şirket ortaklarından en azından biri müdür (kanuni temsilci) sıfatı ile hisse oranına bakılmaksızın amme borçlarından sorumlu tutulmaktadır. Diğer yandan, limited şirket ortakları hisseleri nispetinde de kamu borçlarından sorumlu iken anonim şirket ortakları amme borçlarından ortaklık sıfatı ile sorumlu değildir.

Ayrıca VUK 359 kapsamında kanuni temsilciler sorumlu tutulabiliyorken, anonim şirket ortakları yönetim kuruluna girmeyerek ya da kanuni temsilci olmayarak bu sorumluluktan kurtulabileceklerdir. Limited şirket ortaklarından en azından biri müdür olacağı için VUK 359 kapsamında sorumlu tutulabilecektir. Hemen vurgulayalım ki, düzgün çalışan firmalar bakımından 6183 sayılı Kanun ve VUK 359 kapsamındaki sorumluluk çok da büyük önem arz etmeyebilir.

Anonim şirketlere getirilen denetim bağımsız denetime yakın bir denetim olacağından bu denetimin de bir maliyeti olacaktır ve bu doğaldır. En azından denetimi yapacak olan YMMM veya SMMM’nin sorumluluğu bağımsız denetçiye eşdeğer olduğundan yapılacak denetim ciddiyetle yapılacaktır ve denetçinin ücret talep etmesi normaldir.

Sonuç olarak, küçük çaplı limited şirketler anonim şirkete dönmeleri halinde denetimin kapsamına gireceklerdir. Bu nedenle de limited şirketler denetimin kapsamına girmek istemiyor iseler anonim şirkete dönmek için acele etmemelidirler.  

Ekrem Öncü
Yeminli Mali Müşavir
DKR Denetim

Gazeteport


  HİZMETLERİMİZ

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak...


emailTÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
 
  BİR TIK ÖTEDE

emailT.C. Kimlik No.
emailE-Bildirge
emailSSK Hizmet Dökümü
emailSSK Sicil No. Tespiti
emailSSK Emeklilik Hesabı
emailBağkur Hizmet Dökümü
emailBağkur Emeklilik Hesabı
emailUnvan Sorgulama (Ticaret Sicili)
emailİnternet Vergi Dairesi
emailMotorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama
emailGecikme Zammı Hesaplama
emailResmi Gazete

  YEREL LİNKLER

emailInegol.gov.tr
emailİnegöl Belediyesi
emailİnegöl Sanayi ve Ticaret Odası
emailİnegöl Mobilya
emailİnegöl Sporum
emailYıldırım Gazetesi
emailİnegöl'de Meteoroloji

  MESLEKİ LİNKLER

emailTürmob
emailBursa SMMM Odası
emailİstanbul SMMM Odası
emailAnkara SMMM Odası
emailİzmir SMMM Odası
emailGelirler Genel Müdürlüğü
emailBursa Vergi Dairesi Başkanlığı
emailSSK
emailBAĞ-KUR 
emailTürkiye Muhasebe Standartları 

emailTÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 S.M. Mali Müşavir Mehmet HACIOĞLU

 Adres : Cuma mah. İsmail Efendi Sok. No:6 K:2 İNEGÖL / BURSA
 Tel : (224) 7138947
 Faks: (224) 7114506
 Gsm: (532) 4066327
 E-Mail: info@mehmethacioglu.com

 Her hakkı saklıdır.
 www.mehmethacioglu.com
 

Web Tasarım:       www.muhasebetr.com